Top 10 July 2011 Physical Therapy

The successful examinees who garnered the top 10 places in the July 2011 Physical Therapy Licensure Examination

1 MICHAEL THOMAS GAMATAN ROLDAN PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 86.80
2 ROMEO CYRIL CAGAMPAN PAGUYO JR UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 85.45
3 MARY GRACE DIMLA SANTOS PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 85.40
4 EUNICE SALAMITAO CHIN PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 85.20
5 JOANN UY TEH UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 84.60
6 LAUREN ICMAT RIVERA UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 84.25
7 RAYMOND CRISOSTOMO BARTOLOME PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 84.20
8 JORREL ROXAS MENDOZA UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR 83.95
9 KRISTINA BEBITA DEVORA UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 83.80
10 ANA MARIE DATAY NARVAEZ PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 83.75

Top 10 Occupational Therapy
1 ZEBEDEE MATTHEW CHANG UY UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 81.40
2 KATERINA TALLA PEREZ UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 80.40

View the July 2011 Physical Therapist Board Exam Results